Støttespillere

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.
 

Tønsberg kommune har en visjon om å ha "et bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper." Og videre under: "Tønsbergs oppgave er spesielt å utvikle et urbant senter med tilbud om byboliger, høyt spesialiserte arbeidsplasser og tjenestetilbud samt regionale kulturtilbud."
 

Esso-raffineriet på Slagentangen foredler råoljer og har en produksjonskapasitet på 6 millioner tonn i året. Omsetningen utgjør 25 milliarder kroner årlig. Over 60 prosent av produksjonen eksporteres fra Vestfolds største eksportbedrift.
 

Konica Minolta er en ledende leverandør av multifunksjonsprodukter og levere produkter og tjenester innen dokumentbehandling. Vi legger stor vekt på dokumentkommunikasjon og forretningsløsninger til kontor- og produksjonsmiljøer.
 

Kapstad AS ble etablert i 1996 med import og salg av prismaskiner fra Korea. Kapstad er i dag en frittstående importør av kvalitetsprodukter for salg og markedsføring og er et landsdekkende seriøst alternativ med fornuftige priser.
 

Norsk kulturrådNorsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Kulturrådet er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål.
 

 

- Engasjerte musikere, uhøytidelig atmosfære og et entusiastisk publikum - www.levendeklassisk.no